Acest site utilizează doar cookies funcționale. Detalii

Politica în domeniul Calității

iNES GOUP activează de 30 de ani pe piața de telecomuncații cu servicii B2B și B2C precum Internet, IT&C, Telefonie fixă, servicii specifice de Data Center, soluții dedicate Xaas și Wholesale, Televiziune IP.


Principiul nostru de bază, în domeniul calității, este de a asigura satisfacția clientului prin identificarea și indeplinirea cerințelor sale, prin calitatea produselor și serviciilor oferite, cât și printr-o îmbunatatire continuă a eficacității proceselor.


În acest sens, iNES a implementat un sistem propriu de management al calității, conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2015, proiectat în așa fel încât să permită îmbunătățirea continuă a performanței sale, prin luarea în considerare a necesităților și așteptărilor tuturor părților interesate (clienți, furnizori, angajați, societate). Au fost stabilite obiectivele calității care permit evaluarea stadiului în care se află sistemul.


Constituie obligativitate, pentru întregul personal iNES, să cunoască și să aplice cerințele documentelor sistemului de management al calității și să adopte o atitudine pozitivă, cu accent pe creșterea satisfacției clientului și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității. Întregul personal va fi informat periodic despre politica și obiectivele calității, cât și despre modificările aduse acestora.


Managementul de vârf al iNES va coordona, prin planificarea calității și prin analize și audituri recurente ale sistemului de management al calității, acțiunile de îndeplinire a obiectivelor calității, toate acestea pentru a atinge sau a depăși întotdeauna așteptările clienților.


În calitate de Director Operațiuni, mă angajez, inclusiv prin exemplul meu personal, să pun la dispoziție toate resursele necesare pentru implementarea eficace și menținerea sistemului de management al calității, descris în manualul calității, precum și pentru valorificarea tuturor posibilităților de îmbunătățire a acestuia.Data: 06.07.2023                                                                                                           


Director Operațiuni,

Cătălin Cuturela