Acest site utilizeaza doar cookies functionale. Detalii

Regulament campanie "TV fara cablu. Oriunde."

1. Organizatorul Campaniei

1.1. Organizatorul Campaniei “TV fara cablu. Oriunde” (denumitӑ in continuare „Campania”) este SAMSUNG Electronics Romania SRL, cu sediul in Sos Bucuresti-Ploiesti, Nr.172-176, Cladirea A, Etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J/40/7668/2012, CUI RO22694272, cont RO64CITI0000000724679056, deschis la Banca: Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala Romania (denumitӑ in continuare ”Organizatorul”).

1.2. Campania se va derula/desfasura in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).

2. Durata si locul de desfӑsurare al Campaniei

2.1. Campania este organizatӑ si desfӑsuratӑ pe teritoriul Romaniei in perioada 28 Iunie - 31 Decembrie 2022, prin intermediul Altex, eMag, PC Garage si Samsung.com.

2.2. Mecanismul de participare in cadrul Campaniei “TV fara cablu. Oriunde” este detaliat la articolul 6 al prezentului Regulament.

3. Regulamentul Campaniei

3.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, pe www.samsung.com/ro/ in format electronic, la sectiunea special dedicata pentru Regulament si/sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Sos Bucuresti-Ploiesti 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etaj 5, sector 1, Bucuresti, Romania.

3.2. Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.samsung.com/ro/, inainte ca acestea sa devina aplicabile.

4. Produse participante la Campanie

4.1. Produsele participante la Campania “TV fara cablu. Oriunde” sunt, in limita cantitatilor existente in stoc:

LS32BM80BUUXEN

LS32BM80GUUXEN

LS32BM80PUUXEN

LS27BM500EUXEN

LS27BM501EUXEN

LS32BM500EUXEN

LS32BM501EUXEN

LS32BM700UUXEN

LS32BM701UUXEN

LS43BM700UUXEN

LS32BM801UUXEN

LS27AM500NRXEN

LS27AM501NUXEN

LS32AM500NRXEN

LS32AM501NUXEN

LS32AM700PRXEN

LS32AM700URXEN

LS43AM700UUXEN

Produsele sunt comercializate de catre Samsung Electronics Romania S.R.L. (pe cutia produsului trebuie sa fie specificat Samsung Electronics Romania S.R.L.), denumite in continuare ”Produsele Participante”.

5. Dreptul de participare

5.1. La Campania “TV fara cablu. Oriunde” poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani cel tarziu la data inscrierii in Campanie, rezidenta in Romania, care achizitioneaza unul dintre Produsele Participante la Campanie in perioada 28 Iunie - 31 Decembrie 2022.

6. Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. In perioada 28 Iunie - 31 Decembrie 2022, clientii vor putea beneficia de voucherul cadou INES, promotie aplicabila pentru produsele participante la Campania promotionala, comercializate de Altex, eMag, PC Garage si Samsung.com, site-urile web www.altex.ro, www.mediagalaxy.ro, www.emag.ro, www.pcgarage.ro, www.samsung.com/ro. Pentru a beneficia de promotiile aplicabile conform Campaniei promotionale, consumatorii trebuie sa achizitioneze un produs participant la Campanie, de pe site-urile mai sus amintite si vandute de companiile participante la campanie.

6.1.2. Pentru mecanismele de Campanie prevazute mai jos, beneficiile aplicabile clientilor la achizitia unuia dintre produsele participante nu vor fi transferabile si nici cumulabile cu alte campanii.

6.2. Utilizatorii care achizitioneaza unul dintre produsele participante, in limita stocului disponibil, beneficiaza de un voucher cadou, ce poate fi utilizat ulterior pentru activarea serviciului iNES Live, accesibil prin aplicatia iNES Smart care se regaseste in Smart Hub Samsung de pe produsul Samsung Smart Monitor, pe o perioada de 30 de zile gratuit.

6.2.1. Voucherele cadou se vor emite in termen maximum 7 (sapte) zile lucratoare de la confirmarea platii si vor fi transmise in format electronic, la adresa de email asociata contului de client Samsung.

6.3. Voucherele cadou sunt valabile 30 de zile de la data transmiterii pe e-mail.

6.4. Voucherele se pot activa pe https://ineslive.ro/samsung/:

  • Creezi un cont iNES Live pe pagina - www.ineslive.ro/samsung; completezi un nume de utilizator (e-mail ) si o parola.
  • Intri in cont si introduci voucherul.
  • Descarci aplicatia iNES Smart din magazinul de aplicatii Smart Hub Samsung al dispozitivului.
  • Te conectezi in aplicatie cu datele (e-mail si parola) completate la realizarea contului si poti incepe vizionarea.

7. Taxe si impozite

Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare.

8. Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia comisiei formata din doi reprezentanti ai Organizatorului, este definitiva.

8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  • Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul Regulament.
  • Eventualele dispute legate de Produsele participante la Campanie;
  • Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte.
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de inscriere in Campanie si disfunctionalitati in procesul de inscriere sau in procesul de primire a voucherelor de catre participantii la Campania “TV fara cablu. Oriunde”.

8.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desfasurarii Campaniei. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea reducerii precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de reducerile acordate in baza prezentei Campanii.

9. Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea in Campania “TV fara cablu. Oriunde”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi pe site-ul Samsung, accesand urmatorul link: https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy.

10. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

10.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care: se constata epuizarea fondului Produse, intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, intervine un caz de imposibilitate a Organizatorului de a continua aceasta Campanie din motive independente de vointa sa, sau daca Organizatorul doreste acest lucru.

Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea, afara de cazurile expres prevazute de legislatia aplicabila.

10.2. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Art. 3 din Regulament).

11. Legea aplicabila, Litigii

11.1. Legea aplicabila este legea romana.

11.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

12. Clauze finale

12.1. Deciziile Organizatorului privind Campania “TV fara cablu. Oriunde” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

12.2. Organizatorul Campaniei este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.


Prezentul regulament intra in vigoare la data de 28.06.2022.